Best City in Australia

 • Sydney

  1.Sydney

  Sydney
  9.04174

  City
 • Melbourne

  2.Melbourne

  Melbourne
  8.97162

  City
 • Brisbane

  3.Brisbane

  Brisbane
  8.44085

  City
 • Perth

  4.Perth

  Perth
  8.38183

  City
 • Gold Coast

  5.Gold Coast

  Gold Coast
  8.10462

  City
 • Adelaide

  6.Adelaide

  Adelaide
  7.9728

  City
 • Canberra

  7.Canberra

  Canberra
  7.56419

  City
 • Cairns

  8.Cairns

  Cairns
  7.46969

  City
 • Darwin

  9.Darwin

  Darwin
  7.26114

  City
 • Townsville

  10.Townsville

  Townsville
  7.16354

  City
 • Byron Bay

  11.Byron Bay

  Byron Bay
  7.03917

  City
 • Surfers Paradise

  12.Surfers Paradise

  Surfers Paradise
  1.39209

  City
 • Hobart

  13.Hobart

  Hobart
  7.06049

  City
 • Newcastle (New South Wales)

  14.Newcastle (New South Wales)

  Newcastle
  7.10529

  City
 • Wollongong

  15.Wollongong

  Wollongong
  6.89073

  Neighborhood City
Results 1 - 15